Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Trainer gezocht voor onze G jeugd bij vv SCM. Het betreft jeugd tussen de 7 en 17 jaar die vaak niet meekomen in het reguliere voetbal maar toch heel enthousiast zijn om te voetballen. Wie wil ons G jeugd team helpen om lekker te kunnen voetballen ? Meer inlichtingen, Danielle en Marco Fellings
06 543 47 827 of 06 317 67 527

Kalender  Activiteiten

 • 08-sept Openingsfeest
 • 26 okt Oktoberfest
 • 12 nov Sinterkienen
 • 23 nov Senioren Sinterklaos
 • 24 nov Sinterklaasfeest
 • 30 nov Darttoernooi
 • 6 jan Nieuwjaarsreceptie
 • 25 jan Alemene ledenvergadering
 • 26 jan Jeugdcarnavalsbal
 • 9 feb Dames & Hiere zitting
 • 22 feb Senioren carnavalsbal
 • 12 april Anderkovver
 • 19 mei Eindeseizoensfeest/zomercarnaval

Contact met site

verjaardag  Vandaag is jarig

Zondag 24 maart 1e

Logo Centrum Boys

Centrum Boys

-

vv SCM

Logo RKVVM
Sportpark Tuddernderweg Klok

bal sponsor

Selectie 1e en 2e

Subsponsoren

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Het Jeugdsportfonds stimuleert het sporten van de jeugd. Men kan bij het Jeugdsportfonds terecht als men zijn kind of kinderen graag wil laten sporten en het financieel niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van contributie en aanschaf van sportkleding. Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

Kijk hier na de sfeer impressie van vv SCM in de grote optocht van Maastricht. Gemaakt door Bart Willemsen.

Optocht 2019

optocht
Veer zien nr 26 in d'n optoch.
Komme um 1 oor bij mekaar in de buurt vaan t Hoegbrökplein zjus wie veurig jaor.

Compliminte de wagelbouwers

Container voor oud papierEr is de laatste tijd veel oud papier bezorgd bij vv SCM. Zo veel zelfs dat er een grotere container is geplaatst. Dus kom maar op met dat papier en karton. De opbrengst gaat volledig naar de club.

Contributie

Tijdens de jaarvergadering 25 januari 2019 is besloten dat er een contributie verhoging nodig is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de gestegen lasten van de KNVB, energie, gemeente en huisvestingskosten en verschillende andere kosten. Verder de gedaalde inkomsten van de kantine, sponsering, acties/loterijen, subsidies. Ook dekken de inkomsten van de contributie slechts de helft van de werkelijke kosten. Hierdoor komt onze vereniging in financiële problemen. Financieel is dit door de club niet meer op te brengen. Het bestuur heeft dan ook diverse financiële maatregelen ( o.a. bezuinigingen ) moeten nemen. Wij vertrouwen er dan ook op dat u begrip hebt voor deze verhoging. Onder de kolom clubinfo vindt je de nieuwe contributiebedragen. De ingangsdatum van de verhoging is: 1 januari 2019

Soort lid Prijs per maand Prijs per jaar
Senioren € 18,00 € 216,00
Veteranen € 6,00 € 72,00
Jeugd JO19 € 14,50 € 174,00
Overige Jeugd € 12,50 € 150,00
Jeugd onder 7 € 10,00 € 120,00
G teams € 12,00 € 144,00
Bestuur vv SCM

VV SCM NEEMT AFSCHEID VAN YVO JONGEPIER


In onderling overleg hebben Yvo Jongepier en het bestuur van vv SCM besloten om na afloop van dit seizoen afscheid van elkaar te nemen. De Maastrichtse hoofdtrainer heeft er dan twee seizoenen op zitten in dienst van onze club. Eerder is Yvo 4 jaar speler geweest binnen onze vereniging.
Yvo is in het bezit van Uefa C en doet dit jaar de opleiding Uefa B en zal eind mei deze opleiding afronden.
Wij danken Yvo voor al zijn inzet voor de club en wensen hem veel succes met het zoeken naar een nieuwe uitdaging.

Namens het bestuur van vv SCM

Alicia & Shenno

Gisteren werd voor de 29e keer bij vv SCM in dit geval een prinsenpaar uitgeroepen. Voor zover ik mij kan herinneren was het gisteren een primeur broer en zus Alicia en Shenno Dingena werden uitgeroepen tot prins en prinses van de Ballemennekes. De kindermiddag werd net als andere jaren goed bezocht en ook over belangstelling van andere carnavalsverenigingen hadden zij niet te klagen. Tussen de officiële gedeeltes door werd er volop gesprongen gedanst en spierlingen getrokken door de aanwezige jeugd vaak voorgegaan door De Ballemennekes. Dat het een geslaagde middag was hoef ik hier niet verder uit te leggen.

ALAAAAF

Shenno:
Gisteren ben ik prins van de ballemennekes geworden. Het was een hele leuke dag. Ook vond ik het spannend. Ik was flink zenuwachtig. Heb me gisteren super geamuseerd met de Ballemennekes en alle andere mensen.

Alicia:
Gisteren ben ik prinses van de ballemennekes geworden. Ik vond het heel erg leuk. Ook voelde ik me een echte prinses. Zenuwachtig was ik heel erg bij het uitroepen. Heb me flink geamuseerd, maar op het laatste was ik wel heel erg moe.

Wij prins Shenno de eerste, en prinses Alicia willen alle mensen bedanken die gisteren gekomen waren. Zonder jullie was het niet zo een groot feest geworden. Ook willen wij de mensen bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Zonder jullie was deze dag en deze ervaring er nooit geweest.

Dank jullie wel.

Groetjes,
Prins Shenno en Prinses Alicia

Meer foto's

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SCM 2017/2018


Het Bestuur van vv SCM nodigt jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 25 januari 2019 om 21.00 uur
Voor jou eigen belang en in het belang van vv SCM stellen wij jou aanwezigheid zeer op prijs.

Agenda:
1. Opening van de vergadering:
2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering:
3. Jaarverslag van het bestuur:
4. Financieel jaarverslag over afgelopen boekjaar:
5. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten:
6. Verslag kascommissie:
7. Verkiezing kascommissie: De leden: Renie Beckers is aftredend.
   Voor 2018-2019 hebben zitting in de kascommissie: Patricia Hardy en Felix Kallen.
   Het reserve lid Ger Cramer wordt toegevoegd als 3 e lid. Er zal 1 nieuw lid worden gekozen als reserve.
8. Benoeming bestuursleden:
    Aftredend en niet meer herkiesbaar is Fuad Afansiou.
    Aftredend en herkiesbaar zijn Jaack Mommers en Remco Schoonbrood.
    Deze kunnen door acclamatie herkozen worden.
    Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie:
    Onder verwijzing naar de statuten kunnen door ten minste drie leden kandidaten voor de bestuursfunctie worden gesteld.
   Kandidaten dienen 24 uur voor deze vergadering Bekend te zijn bij het secretariaat.
9. Vaststelling van de contributie.
    Voorstel aan leden verhoging van contributie nieuw voetbalseizoen 2019/2020
    Een verhoging van gemiddeld 10%
10. Vaststelling van de begroting.
11. Toelichting AVG
12. Toekomst vv SCM
13. Rondvraag:
14. Afsluiting door de voorzitter.

De notulen alsmede het financiële verslag 2017/2018 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine van vv SCM.
Afmelden voor genoemde vergadering kan bij alle zittende bestuursleden.

Het bestuur Januari 2019

Geboren 28-12-2018 Fiene Schelling


Vrijdag 28 december is geboren Fiene Schelling dochter van Paul en Ellis Schelling. Beide namens vv SCM hartelijk gefeliciteerd met deze aanwinst.

Namens het bestuur vv SCM

Vrijwilligersavond

Afgelopen zaterdag was er een goed bezochte en gezellige vrijwilligersavond. Onder het genot van een hapje en drankje werden de vrijwilligers door Jan Wijnants bedank voor hun inzet voor onze vereniging. Hij benadrukte nog maar eens dat er zonder vrijwilligers geen club kan overleven. Ook werden traditioneel de jubilarissen in het zonnetje gezet, de voorzitter had voor ieder van hen uit de archieven enkele memorabele momenten opgediept. Bij het horen verscheen bij ieder van hen meteen een glimlach op het gezicht, en in gedachten genoeg andere leuke momenten uit hun vrijwilligerswerk bij vv SCM.
Van boven naar beneden Francios Delrock 25 jaar lid, Lowie Sturtz 25 jaar lid, Peter Nelissen 60 jaar lid.Francois Delrock Lowie Sturtz Peter Nelissen

Wedstrijdverslag

De laatste wedstrijd voor de winterstop. Een wedstrijd die er voor ons niet meer toe deed, aangezien we geen 1e meer konden worden maar ook al te ver uitgelopen waren op de rest om nog van de 2e plek verstoten te worden. We wilden natuurlijk wel winnend afsluiten en dat werd ook gedaan. Het werd 5-1 tegen VV Bunde, die toch wel goed weerstand bleven geven. Na de wedstrijd hebben we goed afgesloten als team door samen lekker wat chocomel te drinken en wat wafels met slagroom te eten. We hebben een goed seizoen gehad, en positie 2 behaald. Roeland en ik zijn dan ook trots op datgene wat behaald is, en op welke wijze. We hebben dit niet individueel gedaan maar als team.

We hopen komend seizoen er weer te staan met een goed en gezellig team, waar inzet en vreugde het belangrijkste is.

Roeland en ik willen dan ook alle spelers, fans/ouders, sponsor SMEZO, (jeugd)bestuur en alle andere vrijwilligers dan ook bedanken voor hun inzet, steun en aanmoediging.

We wensen jullie dan ook allemaal fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2019 toe. Groetjes,

Ivo Boom en Roeland Decker.
Trainers VV SCM JO13

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter
facebook

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl